History...

* SCHUSS skibob magazine ad (1969) *

USA Retro-Bikes